ढुकुटी बचत खेल

२०१६-०६-०६
१२ : १० : AM
events

अन्ततः खाद्य कार्यक्रम (WFP), सामरीहरूलाई पर्स र saprosa नेपाल नुवाकोट 16 गाविस परियोजना अन्तर्गत पहिलो installment, रुपैया “भुकम्प, प्रभावित जनसंख्याको लागि काम को लागि नगद” संचालित संयुक्त रूप विचित्र। 5000. (Akserupi पाँच हजार) 30 अक्टोबर 2072 मा 355 घरपरिवारले बचत र ऋण सहकारी लिमिटेड confluence सबै वार्ड मा 466 घरपरिवारले गाविस मिति चिन्ह लगाइयो। Battaraddhara नगद वितरण कार्यक्रम।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित